Preskoči na glavno vsebino

TUS Maribor 2030

Želimo si, da Maribor ponovno zadiha s polnimi pljuči in odkrije moč svojih ambicij. Da obnovi zaupanje v svoje sposobnosti in spet upa sanjati.“

Aleksander Saša Arsenovič,
župan Mestne občine Maribor

Anketa za prebivalce

Pri pripravi Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor so ključni deležniki vsi prebivalci in prebivalke našega mesta, zato vas vljudno prosimo za izpolnitev ankete o zadovoljstvu in pomenu posameznih vidikov bivanja in storitev, ki so vam dostopne.

Izpolni anketo

Anketa za podjetja

Na podlagi priprav Trajnostne urbane strategije Maribor 2030, smo oblikovali vprašalnik za podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor. Vljudno vabljeni k izpolnitvi vprašalnika.

Izpolni anketo

Predlogi vsebin TUS za Maribor

Več

Delovna skupina

Delovna skupina je bila na podlagi 35. člena Statusa Mestne občine Maribor dne 14. 2. 2022 imenovana s sklepom Delovne skupine za izdelavo Trajnostne urbane strategije – TUS v Mestni občini Maribor za obdobje 2023–2030 .

Prenesi datoteko

Druge informacije o projektu

Novelacija Trajnostne urbane strategije za Maribor se nanaša na uskladitev temeljnega dokumenta razvojnega načrtovanja Mestne občine Maribor, njenih potencialov oziroma priložnosti, ki jih Maribor ima pri oblikovanju sodobne, krožne in samooskrbne skupnosti, ki v središče postavlja kakovost življenja prebivalcev.

Izdelava trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb je namenjena pripravi na črpanje sredstev iz programskega obdobja 2021–2027, s ciljem čim kvalitetnejše in celovite priprave ter s tem zagotavljanja čim boljše uspešnosti črpanja sredstev. Kohezijska politika tudi v tem obdobju podpira lokalne oblasti pri razvoju strategij in upravljanju s kohezijskimi sredstvi. V okviru kohezijske politike je kar 6 % Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjeno trajnostnemu urbanemu razvoju. Nadalje Evropska komisija spodbuja mreženje in krepitev veščin urbanih oblasti, in sicer v okviru Evropske Urbane Iniciative (European Urban Initiative).

Operativni cilji/Načrtovani indikatorji ocene uspeha v letu 2021:

  • TUS Maribor 2021–2030 potrjen na Mestnem svetu.
  • Priprava izvedbenega načrta TUS MOM 2027.
  • Priprava načrta spremljanja in poročanja o izvedbi TUS MOM 2021–2027.

Koordinator projekta: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Mestna občina Maribor

Trajanje projekta: 2020–2025.

Vir financiranja: Mestna občina Maribor.